Logo VTV Website 02
Beste VTVer's en ouders/verzorgers,

 

Tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag is bekend gemaakt dat de lockdown wordt verlengd en daarmee de opening van de sporthallen verder wordt uitgesteld.

 

Na de paasdagen zullen er voor de jeugd weer trainingen buiten plaatsvinden. 

 

Sport- en spelgroepen zijn, in kleine groepjes en op gepaste afstand, samen aan het wandelen.

 

Ook zijn er trainingswandelingen voor de jeugdgroepen gepland op 27 maart en 3 april.

 

Dit neemt niet weg dat jullie al een hele tijd niet 'normaal' hebben kunnen sporten zoals jullie dat gewend zijn bij VTV.

 

Vanwege alle, door de coronamaatregelen veroorzaakte, belemmeringen gaat de gemeente Vaals verenigingen financieel tegemoet komen. Dit kan zijn door tegemoetkomingen in de huur van (sport)accomodaties en door het verstrekken van extra subsidies. Hierdoor zijn wij in de gelegenheid om onze leden tegemoet te komen met betrekking tot de contributie. 
Het bestuur van VTV Vaals heeft besloten om in de maanden april, mei en juni geen contributie te innen, er zullen dan geen incasso's plaatsvinden.

 

Hopende jullie hierdoor te ondersteunen in deze vreemde tijden,

 

met sportieve groet,

 

Bestuur VTV Vaals

Samen de handen uit de mouwen steken om Vaals een beetje schoner te maken, nou dat leek een aantal VTV-ers wel wat!Opschoondag 2021

Met afvalgrijpers, handschoenen, veel afvalzakken en een afvalbingo, verstrekt door gemeente Vaals, werden delen van het Bloemendalpark, Aan de Noot, Groenzandweg, Viergrenzenweg en het activiteitenplein onder handen genomen.

De meest actuele vondsten waren toch wel de mondkapjes, verder ook veel blikjes, flessen, sigarettenpeuken en aluminiumfolie.

Met een tevreden gevoel en een leuk presentje gingen de kinderen, ouders en leiding weer naar huis.

Bedankt dat jullie hebben meegedaan!!!

Hier staat het fotoverslag

13 maart 2021 


Helaas laten de weersomstandigheden het niet toe dat het door kan gaan, wat we natuurlijk allemaal erg jammer vinden.

We organiseren snel weer een activiteit, hou App en mail in de gaten.

Met vriendelijke groet

Bestuur en leiding VTV Vaals

Beste leden,
O.a. door klachten vanuit jullie hebben wij de parkeer problemen besproken met de gemeente Vaals. 
Deze heeft nu de volgende aanpassing in het beleid voor genomen.
 
Parkeerplaats sporthal Citta Fit vanaf 1 februari blauwe zoneCitt Fit parkeerbeleid 2021 🚗
Vanaf 1 februari wordt de parkeerplaats rondom sporthal Citta Fit in Vaals een blauwe zone. Dit betekent dat parkeerders een parkeerschijf moeten gebruiken en er nog maximaal drie uur geparkeerd kan worden. De blauwe zone geldt de hele week en 24 uur per dag.
De gemeenteraad heeft besloten de blauwe zone in te voeren omdat al lange tijd blijkt dat veel gebruikers van de parkeerplaats geen bezoekers van de sporthal zijn. Gebruikers van de sporthal hebben daardoor regelmatig moeite een parkeerplek te vinden. De blauwe zone moet ervoor zorgen dat langparkeerders geweerd worden, waardoor de parkeerplaatsen beschikbaar blijven voor gebruikers van de sporthal. Voor parkeerders die geen bezoekers zijn van de sporthal zijn er andere parkeermogelijkheden, zoals het combiparkeren op straat of de parkeergarage.
Boa’s zullen de blauwe zone extra vaak controleren. Het effect van de blauwe zone wordt na verloop van tijd geëvalueerd.

Beste VTVer’s

Beste Ouders van VTVer’s,

Allereerst hopen wij als bestuur dat jullie allemaal gezond en wel zijn en wij wensen jullie een voorspoedig, gezond en sportief 2021.

Tijdens de afgelopen algemene ledervergadering van 25-09-2020 in Zaal de Obelisk is na goedkeuring van de aanwezige leden een contributie verhoging goedgekeurd. Deze verhoging gaat in per Januari 2021.

Aangezien niet alle leden aanwezig waren op deze vergadering willen wij jullie middels dit schrijven op de hoogte brengen van de nieuwe contributie bedragen.

Contributie

 was per jaar 

 wordt per jaar

 wordt per maand 

Sport en Spel

Sport en Spel 1x per week

  153 euro

  153 euro

  12,75 euro

Sport en Spel 2x per week 

  246 euro

  246 euro

  20,50 euro

Gymnastiek

Leden tot 16 jaar 

  126 euro

  132 euro

  11,00 euro

Vanaf 16 jaar 

  150 euro

  156 euro

  13,00 euro

Niet-actieve leden 

  66 euro

  66 euro

  5,50 euro

FreeRunning

Leden tot 16 jaar 

  126 euro

  126 euro

  10,50 euro

Vanaf 16 jaar 

  150 euro

  150 euro

  12,50 euro

 

Meer informatie vind je HIER

Met sportieve groet.

Het gehele bestuur van VTV Vaals

Ook dit jaar hebben wij gelukkig weer een aantal jubilarissen binnen onze vereniging, de zogenaamde pilaren van de vereniging.

Normaals nemen wij de tijd om deze speciaal in het zonnetje te zetten tijdens onze jaarlijkse kerstvierig.

Door de omstandigheden is dat helaas niet mogelijk.

Maar vergeten zijn wij ze natuurlijk niet, daarom hebben wij ze in de afgelopen week een klein beetje verrast en in het zonnetje gezet.

Hopenlijk kunnen wij dit in 2021 op de ons zo bekende manier nogeens herhalen.

Maria Gulpen 60 jaar lid
Karin Frijns 50 jaar lid
Tiny Sterck 25 jaar lid

MWL 0296MWL 0297MWL 0298

Beste leden,

De toespraak van onze minister president was duidelijk: we moeten allemaal onze contacten beperken om het aantal besmettingen omlaag te krijgen.

Daarom gaan vanaf dinsdag 15 december alle binnensport accommodaties dicht. En dat betekent dat al onze lessen minimaal tot en met dinsdag 19 januari helaas niet doorgaan. Afhankelijk van de berichtgeving midden januari gaan we ons beraden over eventuele (tijdelijke) aanpassing van de verenigingscontributie (de Bondscontributie blijft gehandhaafd omdat de KNGU deze ook bij de vereniging int).

Helaas moeten we onze passie even op een laag pitje zetten, het is niet anders....

Wij houden jullie op de hoogte.

Voor nu wensen we jullie allemaal fijne feestdagen en alvast een gelukkig en gezond 2021!

Bestuur VTVVaals

Pagina 1 van 7

Eerst volgende activiteit

27 apr 2021
Koningsdag
---------------------------------------------------------
03 mei 2021
Basisschool Mei vakantie
---------------------------------------------------------
05 mei 2021
Bevrijdingsdag
---------------------------------------------------------
13 mei 2021
Hemelvaartsdag
---------------------------------------------------------
24 mei 2021
Pinkstern
---------------------------------------------------------
28 mei 2021
20:30 - 22:00
Algemene Leden vergadering
---------------------------------------------------------
26 juli 2021
Basisschool zomervakantie
---------------------------------------------------------
11 sept 2021
08:00 - 16:00
Speeltuindag Vaals 2021
---------------------------------------------------------

De VTV VAALS - CLUBASSISTENT app is downloadbaar in zowel de Google Play als de App Store.

ios app store   google play store

De snelste manier om met ons in contact te blijven. Je kunt hierin o.a. :

- Je lessen zien

- Je gegevens aanpassen

- Activiteiten zien

- Je aan- of afmelden voor lessen

- Inschrijven voor activiteiten

- Ouders kunnen meerdere kinderen in 1 app beheren

 

Free Joomla templates by L.THEME